BSO

Per 1 februari 2024 start OOE met de buitenschoolse opvang op obs De Vlonder. 
Binnenkort verschijnt hier meer informatie.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden