Communicatie

We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school. Hoe wij dat doen leest u op deze pagina.

  

Kennismakingsgesprek

In het begin van het jaar organiseren we een kennismakingsgesprek voor de groepen 1 t/m 7. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren) en het geeft de mogelijkheid (nogmaals) de belangrijkste informatie omtrent uw kind te delen.

Informatieavond

Voor groep 8 staat in het begin van het schooljaar een informatieavond op de planning. Hier worden ouders geïnformeerd over het tijdspad en werkwijze omtrent het laatste jaar riching het Voortgezet Onderwijs.  
Voor de ouders van groep 3 is er in de eerste weken ook een informatieavond gepland over de overgang naar en werkwijze in groep 3.
 

Gesprek met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Rapportbespreking

Tweemaal per jaar organiseren we een Rapportfoliobespreking. We spreken over de leer- en persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind(eren)

Social Schools

Social Schools is ons communicatie-platform. Via deze weg staan wij in contact met de ouders. Middels berichten, enquêtes en agenda's proberen wij u zo goed mogelijk van de jusite informatie te voorzien.  

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden