(Hoog)begaafdheid

Op de Vlonder kijken we ook naar kinderen die (hoog)begaafd zijn. In onze schoolpraktijk gaat het bij (hoog)begaafdheid om de groep kinderen die meer aan kunnen dan het gemiddelde niveau in de groep. Deze kinderen krijgen lesstof aangeboden die een beroep doet op hun bovengemiddelde niveau van begaafdheid. Voor een deel van deze leerlingen bieden de methodes die wij op school gebruiken extra verrijkende leerstof. Vaak zal dit voldoende zijn om deze kinderen uit te dagen. Mocht blijken dat die niet voldoende is en hebben de leerlingen baat bij extra uitdaging, dan komen ze in aanmerking voor Levelwerk.

 

Levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen en biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van o.a. taal/lezen en rekenen en staat los van andere methodes. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. De leerling werkt feitelijk op twee sporen; een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn Levelwerk. 

Plusklas

Voor leerlingen met hoogbegaafdheid is er de mogelijkheid deel te nemen aan de bovenschoolse plusklas. Hier worden leerlingen uitgedaagd op zijn of haar niveau met andere (hoog)begaafde leerlingen.  

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden