(Hoog)begaafdheid

Op De Vlonder kijken we naast kinderen met leerproblemen ook naar kinderen die (hoog)begaafd zijn. In onze schoolpraktijk gaat het bij (hoog)begaafdheid om de groep kinderen die meer aan kunnen dan het gemiddelde niveau in de groep. Deze kinderen krijgen lesstof aangeboden die een beroep doet op hun bovengemiddelde niveau van begaafdheid. Voor een deel van deze leerlingen bieden de methodes die wij op school gebruiken extra verrijkende leerstof. Vaak zal dit voldoende zijn om deze kinderen uit te dagen. Mocht blijken dat die niet voldoende is en hebben de leerlingen baat bij extra uitdaging, dan komen ze in aanmerking voor Levelwerk.
 

Levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen en biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen en staat los van andere methodes. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. De leerling werkt feitelijk op twee sporen; een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn Levelwerk. Op De Vlonder is er de mogelijkheid om het volledige programma of voor één vakgebied (Taal of Rekenen) Levelwerk te volgen.
 

Plusgroep

Naast het volgen van Levelwerk is er ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusgroep. Hier werken we aan zelfgekozen opdrachten via het online programma Acadin. De leerlingen kunnen hier zelfstandig mee aan het werk. Per schooljaar wordt gekeken of er ruimte is om deze leerlingen buiten de groep te begeleiden. In het schooljaar 2014-2015 krijgen deze leerlingen een aantal donderdagmiddagen de mogelijkheid om onder begeleiding in een plusgroep te overleggen en samen te werken.
 

Verrijkingsklas Esdal College

Leerlingen uit groep 8 die het Levelwerkprogramma volgen kunnen in aanmerking komen om een aantal middagen deel te nemen aan de verrijkingsklassen op het Esdal College. Hier worden lessen gegeven in o.a. wiskunde, Spaans, Engels en filosofie.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden