De School

Openbare basisschool De Vlonder is een school die in 1987 werd gesticht in de wijk De Rietlanden. De school ligt centraal in de wijk en grenst aan het 'Zwarte Zwanenwater'. Heel lang geleden ontstonden de 'rietlanden' aan de uitlopers van de Hondsrug. Een drassig gebied met veel bruggetjes, die in de volksmond 'Vlonders' werden genoemd. Hieraan ontleent De Vlonder haar naam.
 

Waar we voor staan; ‘Visie en Missie’

De Vlonder is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ons uitgangspunt is dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Daarom is onze visie dat de school open moet staan voor alle kinderen, ouders/ verzorgers en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond. 

De Vlonder wil een school zijn die leerlingen een doorgaande ‘ongeremde’ ontwikkeling biedt. Dat gebeurt door voor de leerlingen een uitdagende, boeiende en eigentijdse leeromgeving te creëren. Verder wordt door differentiatie tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Door passend onderwijs (onderwijs op maat) willen we de leerlingen voldoende perspectief bieden en ze voorbereiden op de snelle, voortdurend veranderende maatschappij. De voorwaarden om die ontwikkeling te verwezenlijken liggen besloten in onze Daltonprincipes. Hierbij spelen het vergroten van de zelfstandigheid, het samenwerken en respectvol met elkaar omgaan een belangrijke rol. Hoe leerlingen functioneren verschilt per leerling en hangt nauw samen met de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsbesef en hoe de leerling met (keuze)vrijheid omgaat. Door dit proces coachend te begeleiden, willen we bovenstaand doel verwezenlijken.

Door efficiënt onderwijs, opbrengstgericht werken en streven naar excellent onderwijs, willen we op De Vlonder maximale opbrengsten halen. We houden rekening met de behoeften van kinderen. Kinderen kunnen leren in een prettige omgeving en een prettige sfeer, waarbij werken vanuit de Daltonpedagogiek centraal staat.

We willen onze missie bereiken door uit te gaan van de volgende aspecten:

  • Vrijheid binnen grenzen
  • Leeropbrengsten optimaal voor alle kinderen
  • Onderwijs op maat/passend onderwijs
  • Nadrukkelijke aandacht voor talenten
  • Daltonpedagogiek
  • Effectief omgaan met verschillen
  • Respect en samenwerking in een prettige omgeving

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden