De School

Openbare basisschool De Vlonder is een school die in 1987 werd gesticht in de wijk De Rietlanden. De school ligt centraal in de wijk en grenst aan het 'Zwarte Zwanenwater'. Heel lang geleden ontstonden de 'rietlanden' aan de uitlopers van de Hondsrug. Een drassig gebied met veel bruggetjes, die in de volksmond 'Vlonders' werden genoemd. Hieraan ontleent De Vlonder haar naam.

Missie
Obs De Vlonder is een openbare basisschool voor daltononderwijs. We zorgen ervoor dat kinderen van 4 tot 12 jaar, na 8 jaar basisschool, voldoende kennis hebben opgedaan en zich voldoende vaardigheden hebben eigen gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. Daarbij ligt onze prioriteit op de basisvaardigheden maar hebben we ook veel aandacht voor de brede ontwikkeling van elke kind.
 

Visie

 ‘Samen sterk de wereld in’

Kinderen hebben van nature de drang om te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt en zich te ontwikkelen tot zelfstandige wezens. Wanneer de leerlingen de Vlonder verlaten zijn ze nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en zijn ze in staat om met de verworven kennis en vaardigheden zijn of haar wereld verder te ontdekken.

Op obs De Vlonder hebben wij oog voor verschillende instructie- en leerbehoeftes, interesses en talenten. Door het aanbieden van een rijke leeromgeving waarbij intrinsieke motivatie, eigenaarschap, onze daltonprincipes en ICT een grote rol spelen, leren wij kinderen hun behoeftes en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

De leerkracht heeft verschillende rollen. Hij is expert, coach, model, onderzoeker en ontwerper. In de rol van coach betrekken ze leerlingen bij hun ontwikkeling en ondersteunen ze de leerlingen bij het behalen van leerdoelen in de door de leerkracht ontworpen leeromgeving. Binnen deze context kunnen de leerlingen altijd een beroep doen op de kennis en didactische vaardigheden van de leerkracht. Onze leerkrachten zijn constant op zoek naar verschillende manieren om kinderen op de juiste manier te ondersteunen.

Leerlingen worden mede-eigenaar van hun leerproces en krijgen vrijheid (in gebondenheid) om keuzes te maken en die ten goede komen aan zijn of haar ontwikkeling. Het geven van deze keuzes en het aanpassen van de stof aan het niveau van de leerling vergroot motivatie, het rendement en de leeropbrengsten.

Ouders worden gezien als een belangrijke steun in het leerproces. Ouders en leerkrachten moeten samenwerken om een zo positief mogelijke leeromgeving te creëren. Ouders krijgen inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen en worden getracht de leerontwikkeling op school te waarderen en stimuleren in samenspraak met zijn of haar kind.
 

   
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden