Tussenschoolse opvang (TSO)

Zoals op bijna elke school bestaat bij ons ook de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag over te laten blijven.

De tarieven van het overblijven zijn:

  • 1 x overblijven                     €    2,00

stempelkaarten:

  • 10 x overblijven                   €  12,50
  • 20 x overblijven                   €  25,00
  • 30 x overblijven                   €  37,50

Het is voor ons en voor u het gemakkelijkst wanneer u voor uw kind(eren) een overblijfkaart aanschaft. Een niet volle overblijfkaart wordt te allen tijde terugbetaald als u er geen gebruik meer van maakt. Als de overblijfkaart vol is, krijgt het (oudste) kind deze mee naar huis. U kunt de kaart dan controleren en weet tevens dat u een nieuwe kaart moet kopen. De tarieven worden jaarlijks in de MR besproken.

De TSO is telefonisch te bereiken: 06-42408566

U kunt het geld voor een overblijfkaart ook overmaken op rekeningnummer NL69INGB0009195154, o.v.v. naam kind(eren) en klas.


Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u in onderstaande documenten.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden