Tussenschoolse opvang (TSO)

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
 
Iedere school is wettelijk verplicht een tussen schoolse opvangmogelijkheid te bieden aan kinderen van de school. De Vlonder is een Daltonschool. Ook bij de Tussen Schoolse Opvang zal de Daltondenkwijze worden gehanteerd. Zoals op elke school bestaat ook bij ons de mogelijkheid uw kind over te laten blijven.
 
Algemene doelstelling van de Tussen Schoolse Opvang:
Het opvangen van kinderen in de middagpauze van de schooldag, door ze onder deskundige begeleiding in groepsverband samen te brengen in geschikte ruimten als aanvulling op de opvoeding thuis.
Om deze doelstelling te realiseren is de behoefte ontstaan de Tussen Schoolse Opvang, verder afgekort als TSO, te professionaliseren. Hiervoor is een TSO-commissie in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer van de TSO-voorziening.
Eén van de eerste zaken waar de commissie zich mee bezig heeft gehouden is het maken van een “Plan voor Tussen Schoolse Opvang”.
 
De tarieven voor het overblijven zijn:
 1 x overblijven             euro     2,00    
                                 
stempelkaarten:
10 x overblijven           euro     12,50
20 x overblijven           euro     25,00
30 x overblijven           euro     37,50
 
Het is voor ons en voor u het makkelijkst wanneer u voor uw kind een overblijfkaart aanschaft. Kinderen uit één gezin kunnen samen op een kaart. Een niet volle overblijfkaart wordt te allen tijde terugbetaald als u er geen gebruik meer van maakt. Als de overblijfkaart vol is, krijgt uw (oudste) kind deze mee naar huis. U krijgt een bericht (whatsapp) van ons dat uw kind de volle overblijfkaart mee naar huis krijgt. Tevens sturen wij u een Tikkie voor de betaling van een nieuwe overblijfkaart. Uiteraard mag u het geld ook zelf overmaken op onze rekening van TSO De Vlonder, NL69INGB0009195154 ovv naam en groep van uw kind(eren).
Ook kunt u contant betalen door geld in een envelop te doen, voorzien van naam en groep van uw kind en dit in de rode TSO brievenbus in school te doen. U kunt natuurlijk ook persoonlijk komen betalen. Wij zitten elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.40 tot 12.00 uur  in de hal.
 
U kunt uw kind aanmelden voor de TSO d.m.v. een aanmeldingsformulier (per gezin één). Ongeveer twee weken voor de zomervakantie krijgen alle (oudste) kinderen het aanmeldingsformulier mee. Graag dit formulier z.s.m. inleveren zodat wij weten welke kinderen er wanneer overblijven in het nieuwe schooljaar. Komt uw kind halverwege het schooljaar op school, dan kunt u dit formulier ophalen bij de TSO coördinator die tussen de middag op school aanwezig is.
Blijft uw kind NIET over wanneer hij/zij aangemeld is, meld hem/haar dan graag af voor 8.30 uur via Whatsapp ( 06-42408566). Bellen mag uiteraard ook.
Structurele wijzigingen in het TSO schema van uw kind dient u  door te geven. Dit kan via de app, een briefje of telefonisch.
Blijft uw kind af en toe over, meld hem/haar dan via Whatsapp aan. Dit kan tot 8.30 uur op bovenstaand telefoonnummer. Dit mag uiteraard ook eerder door gegeven worden dan de dag zelf.
Kinderen die overblijven, maar ’s middags niet meer naar school gaan, moeten om 13.00 uur opgehaald worden. Wij willen graag weten wie hem/haar ophaalt. Meld even aan één van de TSO krachten dat u uw kind meeneemt. Wij kunnen dan met een gerust hart naar huis.
 
Gelieve de kinderen geen snoep of chocolade van huis mee te geven. Extraatjes in de vorm van b.v. een blokje kaas, een stukje worst, een stuk komkommer of fruit mag natuurlijk wel.


Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u in onderstaande documenten.

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden