Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Wij kijken daarom naar wat een kind nodig heeft en houden rekening met eventuele beperkingen.

Elk kind is uniek en vraagt om onderwijs op maat. Wij stemmen ons onderwijs goed af op individuele leerlingen. Dus ook op leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. De Vlonder besteedt ruim aandacht aan het begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben, zoals:

  1. kinderen, die er moeite mee hebben om iets te leren

  2. kinderen, die juist heel veel aan kunnen

  3. kinderen met gedragsproblemen

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden