Informatievoorziening

We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school. Hoe wij dat doen leest u op deze pagina.
 

Informatieavond

Eens per jaar organiseren we een informatieavond. Voor groep 3 is dit altijd aan het eind van het schooljaar, voor de overige groepen in september. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren).
 

Gesprek met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.
 

Rapportbespreking

Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. In november houden we een voortgangsgesprek, de kinderen krijgen dan geen rapport maar u wordt op de hoogte gehouden van de vordering van uw kind. Twee maal per jaar organiseren we een rapportbespreking. De gesprekken vinden plaats voordat het rapport mee naar huis gaat.
 

Infobulletin

Eén keer per drie weken komt er een Infobulletin uit. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie over rapportbesprekingen, ouderavonden, schoolreizen, enzovoorts. Leerlingen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. We plaatsen het Infobulletin op de website en op Schoudercom.
 

Open dag

Tijdens de open dag kunnen u en andere belangstellenden een kijkje nemen in de school van uw kind(eren).
 

Schoudercom

Schoudercom is een online communicatie-platform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden