Wetenschap en Techniek

Op De Vlonder willen wij door het verbreden van het leerstofaanbod met het vakgebied Wetenschap en Techniek nog meer tegemoet komen aan de talenten en kwaliteiten van de leerlingen en ze de mogelijkheid bieden zich hierin verder de ontwikkelen. In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met o.a. Technokisten, Topondernemeners, Techniekcoach en een programma Wetenschap en Techniek. Het is als vast onderdeel opgenomen binnen de weektaak en het zelfstandig werken. Het programma Wetenschap en Techniek maakt deel uit van het reguliere leerstofaanbod.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden