Dalton

De Vlonder is een school voor Daltononderwijs. Dat is volgens grondlegster Helen Parkhurst geen methode of systeem, maar een manier van met elkaar omgaan. Als Daltonschool gaan we ervan uit dat leerlingen nieuwsgierig zijn, actief willen zijn en zich willen ontwikkelen. 

Wij gebruiken de Daltonmethode als middel en vinden daarin het volgende belangrijk:  

  • vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid 
  • samenwerking
  • reflectie
  • effectiviteit en doelmatigheid
  • borging

In de dagelijkse praktijk betekent dit het volgende. Wij werken veel met taakwerk. Elke week krijgen de kinderen een taak.
De leerkrachten bepalen ook nog in de klas welke taken ( per individu ) gemaakt moeten worden.
De leerlingen bepalen zelf hoe en in welke volgorde zij hun taken afwerken.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerlingen zelfstandig aan hun eigen taak mogen werken, actief aan de slag kunnen gaan en elkaar helpen
Ook staan er keuze opdrachten op de taak. 
Taakwerk gaat om het ‘leren leren’  en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes. 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden